Informacja dotycząca praktyki Kurukulli

Drodzy Przyjaciele,

Osoby, które otrzymały w Poznaniu w dniu 27.04.2008 od J.Sw. Gang­tenga Rin­pocze inicjacje Kurukulli mogą nabyć tekst do tej prak­tyki. Tekst (czarno-biały) jest w for­macie książeczki for­matu A5 i zawiera 7 stron w tym 2 zdjęcia. Cena 5 zł plus 3 zł koszty prze­syłki. Osoby zain­teresowane nabyciem proszone są o infor­mację e-mailem (yeshekhorlo@mahajana.net) z podaniem adresu (jeśli do tej pory nie podano lub uległ zmianie). W potwier­dzeniu podam numer konta do wpłat.

  • Yeshe Khorlo: