Wizyta w ACALI 12 czerwca 2007 r.

Po powrocie z Krakowa do War­szawy,  Rin­pocze odwiedził na krótko przed odlotem do Szwaj­carii ośrodek ACALI wokół, którego skupia się grupa Tybetań­czyków miesz­kających w War­szawie. Po wspól­nym posiłku i radosnej roz­mowie Rin­pocze udzielił błogosławień­stwa zebranym osobom.

  • Yeshe Khorlo: